O společnosti FINSIMA s.r.o.

Společnost byla založena s vizí budovat a upevňovat silné vazby mezi společností a našimi klienty v oblasti finančního plánování. V každé oblasti finančního trhu spolupracujeme se silnými partnery, což nám umožňuje zachovat neustálou nezávislost a možnost volby pro naše klienty. Díky samostatnosti na finančním trhu máme možnost neustále rozšiřovat rozsah služeb pro naše klienty. Naše společnost nepatří pod žádnou nadnárodní finančně poradenskou společnost, ani není strukturální firmou. To nám umožňuje zaměřovat se více na servis pro klienty než na získávání nových.

Máme důvěru 675 spokojených klientů

 

Spravujeme 1687 smluv našich klientů